dinsdag 30 september 2014

Dichterscafé september 2014

Dichterscafé september 2014 - Onderwerp:
Gedichten met als laatste regel:'Bewijzen Stapelen zich op'.

Inleiding door Jos Paardekooper


‘Bewijzen stapelen zich op’

Het moest er maar eens van komen: maak, bij een gegeven slotregel, een gedicht. 

Maakt niet uit in welke dicht- of maatsoort, klassiek of eigentijds; als het maar eindigt op de regel:‘bewijzen stapelen zich op’

Waarbij ‘bewijzen’ ook met een hoofdletter mag, afhankelijk van de een-na-laatste regel. Meer valt er aan deze ‘opdracht’ niet toe te lichten of uit te leggen. Men late zich erdoor inspireren of prikkelen. En komt er niks, dan is er altijd de mogelijkheid z’n toevlucht te nemen tot een gedicht in de sector ‘Vrij knutselen’. 


Voor de doorzetters is er een tweede opdracht voor de septemberbijeenkomst. Niet in plaats van de eerste, maar als supplement. Tijdens de augustusbijeenkomst werd niet alleen de naderende verjaardag voorbedacht van onze voorman Herman P.M., maar werd ook de 95ste verjaardag van Drs. P – twee dagen eerder – herdacht. Weliswaar treedt hij niet meer op als uitvoerend kunstenaar, maar, naar eigen zeggen, beleeft hij nog dagelijks plezier aan het maken van gedichten, veelal in zelfbedachte dichtsoorten. 

Eén daarvan is de ‘spicht’. En nadat ter plekke door één onzer een kleine introductie op dit genre werd gegeven, verlucht met een paar specimina van Drs. P én van de introductor, werd voorgesteld om voor september een of meer ‘spichten’ te vervaardigen, onderwerp naar eigen inzicht. Voor de dwingende kenmerken van ‘de spicht’ verwijzen wij u naar het voorbeeldmateriaal dat eind augustus is uitgereikt, en dat u hierbij nogmaals wordt aangereikt. 

Ten overvloede als voorbeeld hierbij wederom het door velen als lastig, hermetisch, of zelfs humbug ervaren gedicht van Eva Gerlach dat de vorige keer tot inspiratie had kunnen dienen. Maar dan teruggebracht tot een ‘Spicht’:


 Ring in oorlel

rok die knie baart
 parapluutje,  
houdt het droog.
Ui die kokstooft
pingpongballen
uit het handje
recht omhoog.

Gedichten van deze bijeenkomst:
Gedichten op het thema 
Bewijzen stapelen zich op door Michiel van Hunenstijn
Dat er nog mensen zijn door Wim van den Hoonaard
De ongenaakbare vrouw door Jan van Laar
Reverse door Nele Holsheimer
Des dichters droefenis door Leen de Oude
Eend en Meerkoet door Astrid Aalderink
Morning Glory door Herman Posthumus Meyjes
La condition humaine door Tinus Derks
Diagnose door Niels Klinkenberg (tevens spicht)
De ondergang van Zwarte Gerrit door Cees Leliveld
Quod Erat Demonstrandum door © Dick van Welzen 
Grand Cru door ©Violet Asseruit Mane
 
Gedichten zonder vastgesteld thema
Marseille, 24 juni 1875 door Pieter Bas Kempe
Oktober door Greet Dijkhuis
Fanfare in tweekwartsmaat door © Marianne Sorgedrager- Van Halewijn
De wereld draait door door Bob Beijers

Spichtdichten
Spichtgedicht door Jos Paardekooper
Appels en peren door Leen de Oude
Drie spichten door Nele Holsheimer
Spichtdicht door Pieter Bas Kempe

Jarig door Wim van den Hoonaard
Speelse spicht door Jan van Laar
Zes spichten door Astrid Aalderink
Acht spichten door Tinus Derks
Diagnose door Niels Klinkenberg
Vier spichten door Cees Leliveld
Gisbert Cuper door Jos Paardekooper
Twee spichten door Henry Jansen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.