donderdag 26 maart 2015

Dichterscafé maart 2015

Dichterscafé maart 2015 - Onderwerp:
De zeven laatste woorden

Inleiding door Jos Paardekooper

De zeven laatste woorden
‘De zeven laatste woorden’ of ‘zeven laatste zinnen’, ook wel ‘de kruiswoorden’ genaamd, zijn de laatste woorden of zinnen die Christus zou hebben gesproken vanaf het kruis. Alle vier de evangelisten vermeldden ze, het meest uitgebreid Johannes hs.19 en Lucas hs.23.
Hoezeer deze woorden nog altijd gekoppeld zijn aan een van de meest intense episoden in de christelijke religie, ondervond wijlen minister Els Borst, toen ze in een interview in de NRC (14 april 2001, nota bene Paaszaterdag) liet aantekenen: ‘Het is volbracht’, nadat de euthanasiewet was aangenomen. Het kwam haar op een storm van kritiek van de christelijke partijen te staan.

Ook in de Westerse kunst is door de eeuwen heen vaak aan deze woorden gerefereerd. Tal van componisten, tot aan hedendaagse popgroepen toe, hebben composities aan deze woorden gewijd. Zo ook menig schrijver, van Nobelprijswinnaar Saramago tot de immer actieve Vlaamse dichter/zanger/beeldhouwer Willem Vermandere, die zijn ‘prevelementjes’ voordraagt ondersteund door het befaamde Kuijken Strijkkwartet. 
Ook Dimitri Verhulst trad en treedt nog geregeld op met een strijkersensemble (het Ensor Strijkkwartet), bij het vertolken van zijn (proza-) versie van De zeven laatste zinnen. 

Voor alle zekerheid hier die zeven zinnen:

- ‘Vader vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen’
- ‘Voorwaar ik zeg u: heden nog zult gij bij mij zijn in het paradijs’
-  (tot zijn moeder Maria:) ‘Vrouw, zie daar uw zoon’
   (en tot zijn meest geliefde leerling:) 

   ‘Zie daar uw moeder’
- ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?’
- ‘Ik heb dorst’
- ‘Vader, in uw handen beveel ik mijn geest’.
- ‘Het is volbracht’.

Gedichten van deze bijeenkomst:

Gedichten op het thema

Zijn Moeder door Marianne Sorgedrager- Van Halewijn
Vergeef mij door Dick van Welzen
Submission door Maarten Douwe Bredero
Zeven laatste zinnen door Cees Leliveld
Participatiemaatschappij door Niels Klinkenberg
Kruiswoorden door Ingrid Beckering Vinckers
Mijn god mijn god waarom heb je mij verlaten door Dick Smeijers
Is het volbracht? door Tinus Derks
Kruiswoorden door Erica Rekers
VII- Volbracht door Alfred Bronswijk
Oud en der dagen zat door Neletta van Heuven
Zeven letters, proeve van een mythe door Jan van Laar


Gedichten zonder vastgesteld thema
Bij het verlaten van een herstellingsoord door Pieter Bas Kempe (vertaling)
Herkomst der waarheid door Nele Holsheimer (vertaling)
Ex Libris door Klaas Wijnsma (vertaling)
Zoon door Joost Golsteyn
Codebericht door Herman Posthumus Meyjes
Kannet door Astrid Aalderink
Lymmerick door Henry Jansen
Maakbaarheid door Constant van Slag

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.