donderdag 28 mei 2015

Dichterscafé mei 2015

Dichterscafé mei 2015 - Onderwerp:
50

Deze (vijftigste!) bijeenkomst hebben we een extra feestelijk tintje gegeven en daarom laten we, als het toch op feestvieren aankomt, ook de organisatorische teugels iets meer dan gewoonlijk vieren!Onder leiding van Heleen Bosma hebben we ook een dichtspel gespeeld. Allemaal zinnen met een eigen getal (tussen 1 en 50) betrekking hebbend op het Dichterscafé. Daaruit ontstaat het volgende gedicht.

Eén Franciscusbeeld op een versleten sokkel
Herman & Jos, een tweespan waar geen vijftig man tegenop kan
Vanavond om zeven uur is het Dichterscafé passé
Zeven maal uitleg, zeven maal verwarring, zeven maal applaus
Ze zeggen zeven is magie
Zeker acht keer betraden wij de kelder
Ongeveer dertien keer was het op het Vogeleiland
Dertien maaltijden de magen in
Dertien is de helft van 26 mei
Foto nummer dertien van mezelf in Odessa
Zeventien gedichten gehoord , voor de pauze
Zeventien maal kelderstank verduren
Henry de 17e heft zijn zwaard
Shakespeare’s sonnet nummer negentien was één teveel bij die kelderfoto (nl.: sonnet 18)
Tweeentwintig Troubadours voor begrafenissen
Vierentwintig ramen geven de nodige inspiratie
25 maart, het voorzittersbelletje niet vergeten
Zevenentwintig sprekers achter de lessenaar, lezers gewapend met papier, luisteraars in het openbaar
Zevenentwintig, daar heb ik wel wat mee, zei de mooie vrouw
Drieendertig  fotocopieën om uit te delen
En drieendertig maal voelde ik verlegenheid….
Zesendertig krakende hersen
Het record was zevenendertig spelfouten
Ik telde zevenendertig aanstormende talenten!
Onder zevenendertig hanebalken
Ik ben zevenendertig keer in de kelder geweest
Vijfenveertig spetterend besproken beelden
Mijn hartslag is achtenveertig, behalve als ik voorlees
Een vrouw is vijftig push-ups waard.

Helaas kon Benne Solinger, die de groepsfoto zou maken, niet aanwezig zijn, hij was net die middag opgenomen met hartproblemen. We wensen hem een voorspoedig herstel.


Gedichten van deze bijeenkomst:

Gedichten op het thema

Wie het woord vijftig doorgrondt dichte het eerste woord door Joost Golsteyn
Vijftig keer door Niels Klinkenberg

Hoop en verwachting door Leen de Oude
Vijftig door Cees Leliveld
Middelbaar, variant drie door Michiel van Hunenstijn
De spiegel door Jan van Laar
Haiku verkeerd door Pieter Bas Kempe
Forever door Maarten Douwe Bredero

Dinsdag 26 april 2011 door Jos Paardekooper
Dichterscafé haalt de vijftig door Neletta van Heuven
Deventer Dichterscafé vijftig maal door Wim van den Hoonaard

Creationisme door Tinus Derks
50 door Dick Smeijers

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.